top of page
20221220 Mickael-241-1280.jpg

Contra-indicaties

Safety first

 

Myofascial Energetic Release is een zeer veilige behandelmethode, maar desondanks zijn er een aantal situaties waar voorzichtigheid geboden is. De gezondheid van mijn cliënten staat altijd voorop en daarom is het noodzaak om goed geïnformeerd te worden over eventuele risico's. Als er daarom sprake is van één van de volgende gevallen is een behandeling helaas niet mogelijk.

Bij twijfels, raadpleeg je behandelend arts en neem tijdig vooraf contact op.

Kanker

Tijdens de behandeling van

kanker d.m.v. chemo of bestraling is behandeling helaas niet mogelijk. Neem voor nader advies contact op met de behandelend arts.

Ziekte

Bij griep, verkoudheid, koorts,

luchtweg-infecties is behandeling niet mogelijk. Pas als men minimaal 7 dagen klachtenvrij is na ziekte is behandeling weer mogelijk.

Hartafwijkingen

In het geval van

hartafwijkingen of verhoogd risico op hartfalen is een behandeling meestal helaas niet mogelijk. Neem voor nader advies met contact op met de behandelend arts.

Vermoeidheid

Bij zware (over)vermoeidheid

die invloed heeft op het functioneren is een behandeling niet mogelijk. Het is belangrijk dat men in een redelijk uitgeruste conditie deelneemt aan een behandeling.

Huidaandoeningen

Bij besmettelijke

huidaandoeningen of in het geval van huidcarcinomen (een vorm van huidkanker), is een behandeling misschien niet mogelijk. Neem vooraf contact op.

Botbreuken & zwakte

In het geval van osteoporose en botbreuken die nog niet of korter dan zes weken zijn hersteld is een behandeling mogelijk niet of alleen aangepast mogelijk. Neem vooraf contact op.

Trombose

Bij actuele of verhoogd risico op

trombose, vooral in combinatie met aderverkalking is behandeling helaas niet mogelijk. Door het diepe lichaamswerk nemen de risico's extra toe.

Psychose

Bij ernstige psychische aandoeningen zoals een psychose, borderline en schizofrenie is het niet raadzaam om MER sessies te ondergaan. Bij twijfel is het aan te raden een specialist te raadplegen.

Artritis

Indien er sprake is van artritis,

is het raadzaam om contact op te nemen zodat we kunnen kijken of er mogelijk sprake is van een contra-indicatie, of dat we de behandeling kunnen aanpassen.

Maag-darmzweren

Indien er sprake is van maag-en/of darmzweren, is een behandeling helaas niet mogelijk omdat de behandeling voor overmatige pijn en risico's kan zorgen.

 

Alcohol & drugs

Het onder invloed zijn van alcohol en/of drugs is niet toegestaan. Ook het consumeren van drugs binnen 72 uur voorafgaand aan de behandeling is een absolute contra-indicatie.

Zwangerschap

Bij zwangerschap is behandeling in de eerste 12 weken in ieder geval niet mogelijk. Daarna zijn behandelingen, voor zover het fysiek kan, alleen beperkt mogelijk i.v.m. eventuele risico's.​

bottom of page